Naša história je pre nás dôležitá. Voláme sa Banik a syn s.r.o. pretože sme rodinná firma. Naším cieľom je byť na trhu ešte minimálne 250 rokov. Tomu podriaďujeme náš prístup k práci, k zákazníkovi a k zamestnancom. Tu je náš výpis hlavných bodov v histórii firmy:

Od r. 1974 – pôsobenie na úseku energetiky po uvedení závodu 04 vo Vranove n/T ako súčasti nár. podniku Slovenka Banská Bystrica.

Február 1994 – založenie spoločnosti Františkom Baníkom, po dohode s majiteľmi, po privatizácii závodu Slovenka, prevzatím celej energetiky do ekonomického prenájmu.

Február 1996 – prvá vlastná investícia do prenajatého majetku. Inštalácia 8 ks kogeneračných jednotiek Tedom MT 22A. Inštalovaný celkový elektrický výkon 160 kWel, investičný náklad 3,2 mil. Sk.

November 1996 – prenájom kotolní Nemocnice s Poliklinikou (NsP) Vranov nad Topľou. V priebehu roka 1997 prvé kroky k racionalizácii spotreby energie a príprava investície.

Máj 1998 – vlastná investícia do kogenerácie v kotolni NsP Vranov – kogeneračná jednotka Tedom CAT 190. Inštalovaný výkon 195 kWel, slúži zároveň aj ako záložný zdroj elektrickej energie. Kryje 60% potreby elektrickej energie areálu NsP. V súčasnosti má motor ubehnutých viac ako 52000 motohodín, technické ošetrenia a servis vykonávaný vlastnými pracovníkmi.

Rok 2000 – vyčlenená údržba energetiky a založená spoločnosť ENERGOSERVIS FB s.r.o. Spoločnosť mimo poskytovania služieb pre vlastnú prevádzku energetiky realizuje zákazky aj pre iných investorov.

Rok 2002 – prenajatý zdroj tepla v NsP doplnený o vlastnú investíciu do nízkoteplotného a kondenzačného kotla Buderus s celkovým výkonom 800 kW.

Júl 2006 – zameranie na obnoviteľné zdroje energie ako tepelné čerpadlá, solárne panely. Prijatá nová marketingová stratégia. Vznik nového loga zahŕňajúceho všetky aktivity spoločnosti.

August 2006 – otvorenie maloobchodnej predajne Vranov nad Topľou. Predaj, návrh a inštalácia solárnych systémov a tepelných čerpadiel.

Júl 2008 – spustenie nových web stránok spoločnosti s prehľadným delením na Technológie pre domácnosť, Priemyselné technológie a Stroje.

Apríl 2011 – dokončenie prvej vlastnej budovy na Herlianskej ulici. Presťahovanie sídla spoločnosti a maloobchodnej predajne. Zväčšenie predajnej a skladovacej plochy, rozšírenie sortimentu.

Január 2012 – zmena názvu firmy z Energoservis FB s.r.o. na Banik a syn s.r.o., zmena fakturačnej adresy na nové sídlo spoločnosti.

Február 2014 – oslávili sme 20 rokov, pri tejto príležitosti sme pripravili veľkú marketingovú akciu „Získajte kotol zadarmo“

Október 2015 – otvorenie prvej pobočky v Prešove, zvýšenie počtu zamestnancov.

– November 2016 – vznik samostatného servisného oddelenia pre vybavovanie pravidelných ročných prehliadok a nahlásených opráv

– Marec 2017 – rozšírenie obchodného tímu a nová marketingová stratégia