Naším cieľom je podpora vzdelania a športu v regióne pôsobenia spoločnosti. Hlavný záujem máme na zlepšovaní pripravenosti študentov pre prax. Aktívne spolupracujeme s Technickou univerzitou v Košiciach, kde študujú aj naši budúci zamestnanci.

Podporované projekty:

Laboratórium alternatívnych zdrojov energií – vecným darom setu vákuových trubíc do slnečných kolektorov sme podporili výučbu a záverečné práce na Katedre elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Exkurzia študentov v priemyselných závodoch – finančným darom sme podporili exkurziu študentov Katedry elektrotechniky, mechatroniky a priemyselného inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
Zoznam navštívených prevádzok:
– Železiarne Podbrezová
– Vodná nádrž Gabčíkovo
– Siemens Viedeň
– Volkswagen Bratislava
– Osram Nové Zámky
– Slovalco Žiar nad Hronom
– Mondi SCP Ružomberok
– Tunel Branisko

Diplomová práca – financovaním hardvérovej časti projektu, v hodnote 140 000Sk, sme podporili diplomovú prácu na tému Fyzikálny model inteligentného pásového vozidla. Skonštruovaný model vozidla slúži na ďalší výskum a vývoj strojov v našej spoločnosti, ako aj na reklamné účely.
Práca získala tieto ocenenia:
Cena dekana na 8. Konferencii mladých výskumníkov Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
Prvé miesto v súťaži o najlepšiu diplomovú/bakalársku prácu spoločnosti Schneider Electric Slovakia pre rok 2008

Bike team Vranov nad Topľou – finančným darom 10 000Sk sme podporili cyklistický klub Bike team Vranov nad Topľou pre sezónu 2008. Jazdci tohto tímu sa zúčastňujú série horských cyklomaratónov.

3. Dekanátny fašiangový ples – do tomboly sme darovali 8GB USB kľúč.

Cykloklub Fatimskej Panny Márie – podporili sme nákup dresov pre cykloklub v mestskej časti Čemerné – Vranov nad Topľou

Slaňaki Cup – ako hlavný sponzor sme podporili druhé kolo Slovenského pohára v behu do vrchu z obce Zámutov k vysielaču Dubník

Generali City Run – sponzorsky sme podporili mestský beh vo Vranove nad Topľou

Matejské borenie ľadov – sponzorsky sme podporili stretnutie otužilcov z regiónu, ktoré organizuje miestny klub Ľadoborci