Od roku 1974
Od roku
1974

Pôsobenie na úseku energetiky po uvedení závodu 04 vo Vranove n/T ako súčasti nár. podniku Slovenka Banská Bystrica

Február 1994
Február
1994

Založenie spoločnosti Františkom Baníkom, po dohode s majiteľmi, po privatizácii závodu Slovenka, prevzatím celej energetiky do ekonomického prenájmu.

Február 1996
Február
1996

Prvá vlastná investícia do prenajatého majetku. Inštalácia 8 ks kogeneračných jednotiek Tedom MT 22A. Inštalovaný celkový elektrický výkon 160 kWel, investičný náklad 3,2 mil. Sk.

Máj 1998
Máj
1998

Vlastná investícia do kogenerácie v kotolni NsP Vranov – kogeneračná jednotka Tedom CAT 190. Inštalovaný výkon 195 kWel, slúži zároveň aj ako záložný zdroj elektrickej energie. Kryje 60% potreby elektrickej energie areálu NsP. V súčasnosti má motor ubehnutých viac ako 52000 motohodín, technické ošetrenia a servis vykonávaný vlastnými pracovníkmi.

Rok 2000
Rok
2000

Vyčlenená údržba energetiky a založená spoločnosť ENERGOSERVIS FB s.r.o. Spoločnosť mimo poskytovania služieb pre vlastnú prevádzku energetiky realizuje zákazky aj pre iných investorov.

Rok 2002
Rok
2002

Prenajatý zdroj tepla v NsP doplnený o vlastnú investíciu do nízkoteplotného a kondenzačného kotla Buderus s celkovým výkonom 800 kW.

Júl 2008
Júl
2008

Zameranie na obnoviteľné zdroje energie ako tepelné čerpadlá, solárne panely. Prijatá nová marketingová stratégia. Vznik nového loga zahŕňajúceho všetky aktivity spoločnosti.

Apríl 2011
Apríl
2011

dokončenie prvej vlastnej budovy na Herlianskej ulici. Presťahovanie sídla spoločnosti a maloobchodnej predajne. Zväčšenie predajnej a skladovacej plochy, rozšírenie sortimentu.

Január 2012
Január
2012

zmena názvu firmy z Energoservis FB s.r.o. na Banik a syn s.r.o., zmena fakturačnej adresy na nové sídlo spoločnosti.

Február 2014
Február
2014

oslávili sme 20 rokov, pri tejto príležitosti sme pripravili veľkú marketingovú akciu „Získajte kotol zadarmo“

Október 2015
Október
2015

otvorenie prvej pobočky v Prešove, zvýšenie počtu zamestnancov.

November 2016
November
2016

Vznik samostatného servisného oddelenia pre vybavovanie pravidelných ročných prehliadok a nahlásených opráv.

Marec 2017
Marec
2017

rozšírenie obchodného tímu a nová marketingová stratégia