Podporované projekty

Laboratórium alternatívnych zdrojov energií

vecným darom setu vákuových trubíc do slnečných kolektorov sme podporili výučbu a záverečné práce na Katedre elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Exkurzia študentov v priemyselných závodoch

finančným darom sme podporili exkurziu študentov Katedry elektrotechniky, mechatroniky a priemyselného inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Zoznam navštívených prevádzok:
  • Železiarne Podbrezová
  • Vodná nádrž Gabčíkovo
  • Siemens Viedeň
  • Volkswagen Bratislava
  • Osram Nové Zámky
  • Slovalco Žiar nad Hronom
  • Mondi SCP Ružomberok
  • Tunel Branisko
Diplomová práca

financovaním hardvérovej časti projektu, v hodnote 140 000 Sk, sme podporili diplomovú prácu na tému Fyzikálny model inteligentného pásového vozidla. Skonštruovaný model vozidla slúži na ďalší výskum a vývoj strojov v našej spoločnosti, ako aj na reklamné účely.

Práca získala tieto ocenenia:
  • Cena dekana na 8. Konferencii mladých výskumníkov Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
  • Prvé miesto v súťaži o najlepšiu diplomovú/bakalársku prácu spoločnosti Schneider Electric Slovakia pre rok 2008
Bike team Vranov nad Topľou

finančným darom 10 000 Sk sme podporili cyklistický klub Bike team Vranov nad Topľou pre sezónu 2008. Jazdci tohto tímu sa zúčastňujú série horských cyklomaratónov.

Cykloklub Fatimskej Panny Márie

podporili sme nákup dresov pre cykloklub v mestskej časti Čemerné – Vranov nad Topľou

Slaňaki Cup

ako hlavný sponzor sme podporili druhé kolo Slovenského pohára v behu do vrchu z obce Zámutov k vysielaču Dubník

Generali City Run

sponzorsky sme podporili mestský beh vo Vranove nad Topľou

Matejské borenie ľadov

sponzorsky sme podporili stretnutie otužilcov z regiónu, ktoré organizuje miestny klub Ľadoborci