Stavba domu – postup

Ako sa postaviť k stavbe domu

Máte stavebné povolenie, pripravenú parcelu, výkresy, no čo ďalej? Ak je všetko perfektne premyslené, môžete si objednať bager alebo firmu na základovú dosku. Ale čo ak ste na niečo zabudli? V tomto článku vám veľmi stručne zhrnieme všetky dôležité míľniky stavby domu.

Poďme ale pekne po poriadku. Výber pôdorysu je základný faktor pre vaše budúce bývanie. Najlepšie vám poradí skúsený architekt. Predpokladajme, že ho už máte. Výborne. Urobte si teda viacero kópií a ešte predtým, ako sa na pozemok postaví prvý bager, navštívte všetky zúčastnené profesie. Opýtajte sa, či nemáte v projekte nejakú zásadnú chybu alebo potenciálny problém pri budúcej prevádzke domu. Skúsený strechár, stavbár, kúrenár, či oknár vám na prvý pohľad povie svoj názor. Bohužiaľ, niekedy ani architekt nemá túto spätnú väzbu, a to je chyba. Ihneď si môžete dať pripraviť cenové ponuky pre tieto profesie a opýtať sa, či niektorý prvok stavby výrazne nezvyšuje cenu (napr. nejaký výklenok, atď.).

Týmto postupom sa vyhnete ďalším problémom na stavbe a práce budú postupovať podľa plánu. Poďme teda na samotné časti stavby:

 

1. Pozemné práce na pozemku

 

V prípade svahovitých pozemkov si preverte, či nie sú potrebné terénne úpravy. Taktiež si preverte dostupnosť vodovodnej prípojky. V prípade, že sa neviete pripojiť na mestský vodovod, bude potrebné navŕtať vlastnú studňu.

V prípade tepelných čerpadiel voda-voda alebo zem-voda sa musia vyhotoviť dve studne, poprípadne geologické vrty. Pri týchto prácach sa zvyčajne „vyťaží“ značné množstvo bahna. Hlavný dôvod je však v prístupnosti parcely. Je možné že po osadení základovej dosky sa už vrtná súprava nedostane na požadované miesto.

 

2. Základová doska a prípojky

 

Ujasnite si výškové pomery voči komunikácii. Rátajte s tým, že „NULA“ vo finálnej podlahe v dome nie je výška základovej dosky (je cca o 20 cm vyššie). Hlavne ak chcete mať prístup do domu z chodníka ako bezbariérový.

Berte do úvahy aj okolité podmienky z pohľadu hrozby povodní. Zároveň, čím vyššie si osadíte dom, tým viac násypov budete musieť zaplatiť. V tomto bode by ste už mali mať v riešení pripojenie na inžinierske siete  – voda, kanál, plyn, elektrina, internet. Prejdite si so všetkými profesiami, aké prestupy cez základy budú potrebovať. Pre tento účel sme napísali článok Základová doska – na čo nezabudnúť z pohľadu rozvodov.

Žiadajte dodávateľa alebo zabezpečte aby bola základová doska čo najvodorovnejšia. Bežná odchýlka sa môže pohybovať do jedného centimetra. Stretávame sa so stavbami, kde je základová doska naklonená aj o 3 – 4 centimetre oproti vodorovnej rovine (pohľadom si to nevšimnete, treba použiť laser). To spôsobí veľa ďalších problémov cez múry až po strechu. Z pohľadu technológie sa vzniknutá nerovnosť musí zrovnať v podlahovom potere. Prejaví sa to zvýšenou hrúbkou poteru (viac materiálu, viac peňazí, pomalší nábeh kúrenia) a zníženou hrúbkou izolácie (zvýšenie tepelnej straty, vyššie náklady na vykurovanie).

 

3. Hrubá stavba – steny, komín, platňa

 

Rada nad zlato hneď na začiatku tohto bodu – prvý rad tehál, resp. tvárnic, zakladajte s použitím laserového nivelizačného prístroja. Najdôležitejšie je zakladanie rohov domu. Tu máte možnosť opraviť nerovnosť základovej dosky.

Väčšie prestupy cez steny si môžete pripraviť už teraz, hlavne pri liatych betónových stenách sa musia budúce prestupy odvŕtať jadrovou vŕtačkou. Pri poschodových domoch nezabudnite na prestupy na poschodie rovnako ako pri základovej doske.

Ak rátate s rekuperačným vetraním, nezabudnite na prechody pre prívod a odsávanie vzduchu. Tieto prechody a rozmery pre vynechanie v platni vám označíme na výkrese pri návrhu vetrania.

Nezabudnite na riešenie komína pre kozuby a kotly na tuhé palivá. Komín pre kondenzačný kotol je možné riešiť aj neskôr prechodom cez strechu. Môže byť riešený aj ako dvojča v jednom telese s kozubom. Kozubové tvarovky osadzujte podľa návodu na montáž. Veľa majstrov stavbárov sa hanbí otvoriť návod na montáž a po zlom osadení je oprava často už nemožná. Preto na to vo vašom záujme dohliadnite. Výšku vyústenia z kotla do komína vám určíme podľa typu kotla.

 

4. Strecha

 

Šikmé aj ploché strechy potrebujú rovnaké technologické prestupy, ale riešia sa iným spôsobom.

Prechody na strechu z pohľadu technológie sú hlavne tieto:

 

 • komínové teleso,
 • odvetranie kanalizácie,
 • vyústenie vetrania,
 • vyústenie digestora,
 • potrubia pre solárne kolektory,
 • ukotvenie solárnych panelov,
 • konzola pre anténny systém,
 • konzola pre bezdrôtový internet.

Pre každý typ krytiny existujú vhodné tvarovky tak, aby riešenie bolo dlhodobo vodotesné. Pred montážou strechy vám povieme, aké prestupy a na ktorých miestach potrebujeme, prípadne riešenie môžeme prekonzultovať s vaším strechárom.

 

5. Okná a dvere

Pri zameraní stavebných otvorov na dvere a francúzske okná sa vás oknár opýta na výšku skladby podlahy. Ak sa nespýta, uistite sa, že zameranie robí pre správnu výšku budúcej podlahy.

Výšku podlahy určí architekt pri reze domu, ale na kontrolu si ju môžete spočítať takto:

5 mm hydroizolácia + minimálne 100 mm polystyrén + 50 mm sadrový / 70 mm cementový poter + 10 mm dlažba / plávajúca podlaha + 5 mm medzera pod dvere = 170 mm pre sadrový (anhydridový) poter, alebo 190 mm pre cementový poter.

Odporúčame však rezervu na minimálne 200 mm, pre istotu. Táto výška podlahy vplýva aj na svetlú výšku finálnej miestnosti, preto si ju skontrolujte v projekte už pri stavaní stien.

 

6. Rozvody v stenách

 

Po uzatvorení stavby nasledujú všetky rozvody uložené v stenách. Postupnosť by mala byť takáto:

 1. rozvody vody a kanalizácie,
 2. rozvody centrálneho vysávača,
 3. rozvody elektriny
 4. dátové rozvody.

Táto postupnosť nástupu na stavbu je dôležitá z dôvodu vedenia trás v prvej vrstve podlahy (priamo na základovej doske). Napr. rozvod centrálneho vysávača je 50 mm  pevná rúrka a pri krížení s elektrickým káblom sa musí osadiť ako prvá.

Elektrikár veľmi jednoducho „preskočí“ pevný rozvod vody, ale opačne to neplatí. Nezabudnite na kábel pre izbový ovládač (termostat) a snímač vonkajšej teploty. Pri tepelných čerpadlách je káblov v stenách viac: napájanie vonkajšej jednotky, elektrického kotla, regulácie, signál HDO.

Pri vetraní s rekuperáciou je to ovládač v izbe a snímač vlhkosti / CO2. Dohodnite si vedenie trás medzi elektrikárom a kúrenárskou firmou. Často sa stáva, že si jedna firma pripraví prestupy pre budúce vedenie trás a neskôr sa prekvapene pozerá, ako ju využil niekto iný. Pod trasy osadené na základovej doske sa musí najprv navariť pás hydroizolácie. Odporúčame kompletnú hydroizoláciu urobiť až po omietkach. Pri stavaní lešenia by sa mohla poškodiť.

 

7. Omietky

 

Ak ste si stopercentne istý, že je v stenách osadené všetko potrebné, môžete začať s omietkami. Odporúčame, pre istotu, ešte zavolať každej zúčastnenej firme, či má v stenách všetko osadené tak, ako to má byť.

 

8. Hydroizolácia

 

Po omietkach sa stavba vyčistí a dokončí sa kompletná hydroizolácia základovej dosky. Pozor na nainštalované rozvody elektriny a vody.

 

9. Podlahové vykurovanie, rozvody vetrania

 

Na navarenú hydroizoláciu sa uloží oddeľovacia fólia medzi lepenku a polystyrén. Do steny sa osadí rozdeľovač podlahového vykurovania.

Ukladanie polystyrénu je plne v našej réžii a je započítané v cene podlahového vykurovania. Samotný polystyrén si zvyčajne kupuje zákazník sám, resp. po dohode ho vieme dodať aj my. Polystyrén sa ukladá vo vrstvách, napr. 2×50 mm, alebo aj 3×50 mm.

Pred objednaním polystyrénu vám na stavbe pomocou laseru zameriame skutočné výšky osadenia dverí a krivosť základovej dosky. Následne vám povieme, koľko metrov štvorcových a tiež akej hrúbky polystyrénu potrebujete objednať.

Do druhej vrstvy polystyrénu sa osadzujú prívody čerstvého vzduchu vetrania a prívod spaľovacieho vzduchu pre kozub. V tejto vrstve je taktiež aj prívod do rozdeľovača. Pred poslednou vrstvou sa po obvode stien prilepí obvodový dilatačný pás a na miestach, kde má byť rozdelený poter dilatáciou, sa osadí škárový profil. Po ukončení prác je stavba pripravená na zaliatie poteru.

 

10. Potery

 

Dnes sa používajú potery na báze cementu a sadry (anhydrid). Ako sme spomínali vyššie, rozdiel je v hrúbke. Ďalším dôležitým rozdielom je nivelizačná schopnosť anhydridu, to znamená, že ho po zaliati nie je potrebné hladiť.

Cementový poter sa vyrovnáva hladením. Nerovnosti cementového poteru sa môžu ešte vyrovnať nivelizačnou zálievkou, tu sa však už dostávame na cenu anhydridu. Poter je schodný už na druhý deň po zaliatí, ale vyzretý je až po cca 20 dňoch. Pre urýchlenie odparovania vody existujú v zdrojoch tepla režimy pre vysúšanie podlahového poteru. Odporúčame byť pri nábehu opatrný a spúšťať kúrenie pozvoľna.

 

11. Kotolňa

 

Pre osadenie technológie do kotolne potrebujeme mať aspoň čiastočne položenú dlažbu na mieste, kde má stáť zásobník teplej vody, alebo akumulačná nádoba. V tejto fáze má dom už skoro reálnu podobu a inštaláciou kotolne sa končí aj naša práca na dome.

Kotolňa by mala byť vymaľovaná pred osadením zariadení na steny, aby sa namontované časti nešpinili. Ak je dokončenie domu naplánované v zime, potrebujete nábeh kúrenia čo najskôr (ak hrozí zamrznutie). Ak bude zdrojom plynový kotol, treba myslieť na osadenie plynomeru a požiadať o meradlo dostatočne skoro. Veľkosť technickej miestnosti si môžete určiť ešte skôr podľa nášho článku Veľkosť technickej miestnosti

 

12. Sadrokartónové stropy, zateplenie stropu

 

Pred namontovaním sadrokartónového stropu potrebujete dostať zo stavby prebytočnú vodu. Po nábehu podlahového vykurovania odporúčame minimálne dva týždne počkať s montážou stropu a intenzívne vetrať stavbu.

V omietkach a poteroch je stále veľké množstvo vody a strop by túto vodu vsakoval. Taktiež by sa pri nedostatočnej parozábrane dostala vlhkosť do minerálnej vlny.

 

13. Kuchyňa, kúpeľňa

 

Aj keď je montáž kuchyne a kúpeľne až v tomto bode, jej návrh by mal byť urobený ešte pred osadením rozvodov vody. Pre rozvody vody a odpadu potrebujeme úplne presné kóty budúcich umývadiel, vaní, sprchovacích kútov, drezov, umývačiek riadu a práčok.

Nechajte si urobiť 3D návrh kúpeľne a kuchyne, odsúhlaste si ho s manželkou/manželom a ďalej ho už nemeňte. Rovnako sa treba rozhodnúť, či budete na varenie používať elektrickú alebo plynovú varnú dosku.

 

14. Podlahy

 

Podlahy nadväzujú na technológiu len v dilatáciách poteru. Plávajúca podlaha sa „šmýka“ po potere, takže nie je potrebné prenesenie dilatácie na povrch. Pri lepených dlažbách však už musíte priznať dilatáciu do hornej vrstvy. Je preto dôležité ujasniť si, aké povrchy budú v dome ešte pred montážou podlahového vykurovania.

 

15. Zateplenie

 

Do zateplenia sa pustite až po vysušení stavby. Je to totiž jedna z posledných akcií na dome. Pri prestupoch cez steny, ktoré sa osadzujú skôr, je potrebné vedieť hrúbku zateplenia už na začiatku stavby. Rovnako, priznané rozvody na stene ako je plyn, sa musia osadiť tak, aby po zateplení neboli „utopené“ v stene.

 

16. Obloženia a dvere

 

Dostávame sa k záveru. Jednou z posledných prác v interiéroch je osadenie vnútorných dverí. Tie majú na technológiu vplyv len vtedy, keď je nainštalované vetranie s rekuperáciou. Podľa objemu vzduchu prechádzajúceho medzi izbami by mala byť medzera medzi podlahou a dverami cca 5 mm.

 

17. Vonkajšie úpravy

 

Pred vonkajšími úpravami nezabudnite na vonkajšie elektrické rozvody osvetlenia, osadenie potrubí zavlažovania trávnika. Najlepšie je poradiť sa s firmami pre parkové úpravy. Oplotenie si dohodnite so susedom, či bude plot na oboch parcelách a kto ho zaplatí.

 

Tak. A máme hotový dom. Jednoduché? Určite je dobré, ak sú všetky veci naplánované dopredu a máte čas si ich premyslieť. Zo strany technológie kúrenia, vetrania, centrálneho vysávača a rozvodov sa obráťte na nás ešte pred výkopom základov. Kontaktný formulár nájdete pod priamo článkom.


[fblike]