Veľkosť technickej miestnosti

Tipy na rozmery technickej miestnosti

Ročne máme v rukách množstvo pôdorysov novostavieb. Rozumieme, že cena za m² v novostavbe hrá svoju hlavnú úlohu, ale niekedy sú rozmery technickej miestnosti na zaplakanie. Hlavne ak v nej investor plánuje umiestniť zložitejšiu technológiu.

 

Tento prehľad minimálnych rozmerov technických miestností sme pripravili priamo pre vás. Poslúži vám na rýchlu orientáciu a uistenie sa, či je vaša miestnosť dostatočne veľká.

Hlavným kritériom nie je ani tak podlahová plocha miestnosti, ako dostupné steny, na ktoré je možné upevniť technológiu. Aj keď samotné akumulačné zásobníky stoja priamo na podlahe, prívodné potrubia k nim musia byť niekde uchytené.

 

Dvere a okná

 

Ideálne by mali byť do technickej miestnosti len jedny dvere. V prípade umiestnenia druhých dverí a teda spriechodnenia technickej miestnosti je minimálne jedna stena absolútne nevyužiteľná – jednak z dôvodu prechodu, ale hlavne z dôvodu vedenia potrubí, ktoré by následne museli prechádzať ponad dvere a navýšila by sa tým investícia.

Dvere sa môžu otvárať aj dovnútra, treba si však pripočítať plochu tohto priestoru. Okno v technickej miestnosti môže a nemusí byť. Pokiaľ rátate aj s kotlom na tuhé palivo, musí byť privedený spaľovací vzduch (mriežkou cez stenu).

 

Tvar miestnosti

 

Ideálnym tvarom miestnosti je obdĺžnik, pretože má dvojicu obvodových stien dlhšiu ako štvorec.

 

Rozmery pre technológie

 

V nasledujúcej tabuľke nájdete výpis, koľko m2 potrebuje ktorá technológia. Pri kombinácii platí súčet týchto plôch.

 

Technológia:Plocha m2:
Splyňovací kotol4
Peletkový kotol6
Elektrický kotol1
Plynový kotol1
Zásobník pre solárny systém1
Tepelné čerpadlo4
Vetracia jednotka1
Centrálny vysávač1
Rozdeľovač podlahového vykurovania1
Vnútorné dvere       +1

 

Príklad

Počítajme s kondenzačným kotlom v spojení so slnečnými kolektormi, rozdeľovačom podlahového vykurovania a vnútornými dverami technickej miestnosti.

Pre kotol potrebujeme 1m2, solárny zásobník sa nám už nezmestí pod kotol, a preto potrebujeme 1m2 naviac. Rozdeľovač podlahového vykurovania chceme mať taktiež skrytý v miestnosti, čo pre nás znamená + 1m2. Rovnako tak dvere budú vnútorné => + 1m2. Pre tento prípad teda potrebujeme miestnosť s plochou 4 m2, ideálne s rozmerom 2x2m.


[fblike]
Ďalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať