Zdroj tepla pre rodinný dom – veľké porovnanie

5 zdrojov tepla pre rodinný dom a ktorý sa oplatí najviac

Výber zdroja tepla pre rodinný dom má zásadný vplyv na prevádzku domu v dvoch smeroch. Prvým sú prevádzkové náklady v zmysle mesačného poplatku za teplo a teplú vodu a druhým je frekvencia obsluhy tohto systému.

Kým si však stihnete uvedomiť tieto dva parametre vášho domu, hlavnú úlohu zohrá obstarávacia cena ešte v čase stavby. To by sa však nemalo stávať. Práve preto vám prinášame toto veľké porovnanie jednotlivých zdrojov tepla pre rodinné domy z pohľadu všetkých troch kritérií.

 

Referenčný dom

 

Aby sme mohli niečo porovnávať, musíme si najprv zadefinovať náš referenčný dom. Povedzme, že má 120 m2, je zateplený v obvodovom plášti 10cm polystyrénom, v podlahe má 15cm vrstvu polystyrénu a v strope 30cm minerálnej vlny. Je to bungalov obdĺžnikového tvaru. Uvažujme o potrebe tepla cca 80 GJ za rok.

 

Porovnávané druhy zdrojov

 

Pre naše porovnanie sme vybrali tieto základné druhy paliva:

 

 • kusové drevo,
 • drevené pelety,
 • zemný plyn,
 • elektrina,
 • energia zo vzduchu a zeme.

Týchto päť možností považujeme za najviac využívané v našich podmienkach.

 

KUSOVÉ DREVO

 

Podľa legislatívy Európskej únie, ktorá práve vstupuje do platnosti, už nebude možné spaľovať drevo a rôzny odpad v kotloch emisnej triedy 1 a 2. To znamená, že pre spaľovanie dreva je možné využívať len drevosplyňujúce kotly.

Toto má zásadný vplyv na cenu technológie. Prvým vplyvom je navýšenie ceny samotného kotla oproti obyčajnému „všežrútu“ a druhým je navýšenie ceny technológie z dôvodu nutnosti akumulačného zásobníka vykurovacej vody.

Spaľovanie dreva v kozubovej vložke, či už pripojenej alebo nepripojenej na vykurovanie, nepovažujeme z pohľadu účinnosti spaľovania za rozumné riešenie. Ak uvažujete, že tento kozub v obývačke bude váš primárny zdroj tepla, môžete si na zimu nachystať dve kopy dreva. Jedna bude tá, ktorú využijete a druhá pôjde do komína. Obývačkový kozub považujeme za vec na zlepšenie domácej atmosféry, nie za vykurovací systém.

Pozrime sa teda na technológiu pre náš referenčný dom. Použijeme splyňovací kotol s výkonom 20kW (pre náš dom by postačoval kotol s výkonom cca 10kW, avšak kotly na drevo sa vyrábajú až od veľkosti cca 15kW. Tiež predpokladáme, že týmto kotlom budeme nabíjať akumulačný zásobník).

K tomuto kotlu potrebujeme komín z presných tvaroviek s priemerom 200mm. Kotol bude pripojený na akumulačný 1000-litrový zásobník s vnoreným ohrevom teplej vody. Medzi kotlom a zásobníkom musí byť osadená ochrana spiatočky kotla pred nízkou teplotou – teda primiešavanie výstupu z kotla do spiatočky (buď ľadomatom, alebo riadeným zmiešavačom).

Samotný kotol musí byť chránený chladiacou slučkou proti prehriatiu. Teplá voda sa pripravuje ohrevom z vykurovacej vody vo vnorenom zásobníku. Na strane odovzdávania tepla máme podlahové vykurovanie, a preto musíme medzi akumulačnú nádobu a rozdeľovač podlahového vykurovania zaradiť zmiešavaciu čerpadlovú skupinu s ekvitermickou reguláciou (podľa vonkajšej teploty). Tá nám zabezpečí správnu teplotu vykurovacej vody v podlahovom vykurovaní pri odpovedajúcej vonkajšej teplote.

 

Cena za tento komplet na kľúč vrátane komína a všetkých prác až po uvedenie do prevádzky bez zliav sa pohybuje okolo sumy 7500 € s DPH.

 

Mesačný náklad je veľmi variabilný a skladá sa z dvoch zložiek:

   • Ceny, za akú si dokážete zakúpiť meter kubický dreva,
   • Ceny vášho času.

 

Pre náš referenčný dom potrebujeme 80 GJ tepla, teda do splyňovacieho kotla s účinnosťou 92% musíme dodať 87 GJ energie vo forme dreva.

Jeden kilogram dreva obsahuje cca 13 MJ energie. Z toho vyplýva, že potrebujeme 6,7 tony dreva. Každá drevina má inú objemovú hmotnosť na meter kubický. Ak uvažujeme napríklad nad dubom, ten má 630 kg/m³ a teda potrebujeme na jeden rok 10,6m³ dubového dreva. Povedzme, že nemáte čas rúbať drevo, a preto ho zakúpite už naštiepané za cenu 550 €.

Pri prevádzke s akumulačnou nádobou objemu 1000 litrov potrebujete obsluhovať tento systém dvakrát denne, ak je vonkajšia teplota pod – 10°C. Priemerne však nakladaním do kotla strávite denne 1 hodinu čistého času, vrátane čistenia. Povedzme, že vaša hodina stojí 5 eur. Za rok takto miniete 1825 € vo forme vášho času.

Ročne teda toto kúrenie stojí spolu 2375 €, t.j. mesačný náklad je 198 €. Samozrejme, ak máte čas zadarmo, alebo pomocnú silu zadarmo, tak potom je mesačný náklad 550 / 12 =  46 €.

 

DREVENÉ PELETY 

 

Systém kotolne na drevené pelety je veľmi podobný ako ten u kusového dreva. Potrebujete však niektoré veci naviac.

Uvažujme teda nad rovnakou kotolňou ako v prípade kusového dreva. Prvá zmena je vo veľkosti akumulačnej nádoby. Keďže peletkový kotol je regulovateľný (zhasiteľný), nepotrebujeme až 1000 litrov, ale úplne nám postačí 500-litrová akumulačná nádoba s vnoreným zásobníkom teplej vody. Splyňovací kotol zameníme za čisto peletkový kotol. K nemu potrebujeme peletkový horák, peletkový dopravník a nádrž na samotné peletky. 

 

Cena za tento komplet na kľúč vrátane komína a všetkých prác až po uvedenie do prevádzky bez zliav sa pohybuje okolo sumy 9 200 € s DPH. Zámerne tu píšeme cenu za celý servis potrebný k funkčnej technológii. Samotný peletkový kotol bez horáka stojí len 1230 € s DPH.

Mesačný náklad sa aj tu skladá z ceny peletiek a vášho času. Aj keď v tomto prípade budete kotolni venovať podstatne menej času.

Pre náš dom potrebujeme 87 GJ energie vo forme peliet. Výhrevnosť peliet z tvrdých drevín je približne 18 MJ/kg. Potrebujeme teda 4,8 tony týchto peliet ročne. Počítajme s cenou 240 €/tonu. Ročný náklad na obstaranie týchto peliet bude 1152 € s DPH.

Povedzme, že sú to kvalitné pelety, ktoré sa nespekajú v horáku. Obsluha tohto systému bude vo forme jednej kontroly za týždeň a čistenia raz mesačne. Rátajme teda s 1 hodinou týždenne. Pri počítanej cene 5 €/hod vás obsluha bude stáť 260 vášho času.

Spolu teda toto kúrenie stojí ročne 1412 €, t.j. mesačný náklad je 118 €. Opäť, ak máte čas zadarmo, mesačný náklad bude 1152 / 12 = 96 €.

 

ZEMNÝ PLYN 

 

Technológia kotolne sa v tomto prípade výrazne redukuje, keďže plynový kondenzačný kotol je plne regulovateľný. Nie sú teda potrebné žiadne dodatočné akumulačné nádoby vykurovacej vody.

Čo však zvyšuje investičný náklad je plynová prípojka. Jej cena plne závisí od vzdialenosti na pripojovaný uličný plynovod. Uvažujme teda nad nejakou strednou sumou za túto prípojku – 1000 €.

Samotná technológia je jednoduchá. Skladá sa z plynového kondenzačného kotla pripojeného na koncentrický komín (komín môže byť vybudovaný počas hrubej stavby, alebo v prípade bungalovu je jednoduché aj dodatočné zabudovanie strešným prechodom). Teplá voda sa pripravuje v externom 120-litrovom zásobníku. Prídavné čerpadlové skupiny pre podlahové vykurovanie nie sú potrebné, keďže pre dom s plochou 120 m² postačí aj kotlové čerpadlo.

 

Cena za tento komplet na kľúč je vrátane komína a všetkých prác až po uvedenie do prevádzky a bez zliav 3700 € s DPH plus plynová prípojka 1000 € = 4 700 € s DPH.

Mesačný náklad sa skladá z ceny plynu a prepočítaného poplatku za ročný servis kotla. Pri spotrebe tepla 80 GJ/rok a účinnosti kotla 98% potrebujeme ročne pre tento dom cca 22 800 kWh energie vo forme plynu. Pri prepočte aktuálnych cien plynu bude ročný náklad 1100 €.

Takýto kotol potrebuje rad ročne servisnú prehliadku, ktorá sa v závislosti od servisnej firmy pohybuje v cenách od 45 do 100 €. Pre našich zákazníkov poskytujeme doživotnú zľavu 50% na tieto servisné prehliadky. Uvažujme teda nad strednou cenou 70 €/rok.

Spolu teda toto kúrenie stojí ročne 1170 € a mesačný náklad je 97,5 €.

 

ELEKTRICKÁ ENERGIA

 

Pod týmto bodom si predstavíme priame premieňanie elektrickej energie na teplo. Teda nie tepelné čerpadlo, ale obyčajný elektrokotol so špirálami.

Ekvivalentom tohto systému elektrického kotla a teplovodnej podlahovky sú priamoohrevné elektrické podlahové rohože.

Princíp je jednoduchý. Vezmeme elektrickú energiu a na odpore ju premeníme na teplo. S týmto teplom potom pripravíme teplú vodu a vykurovanie. Technológia je podobná ako pri plynovom kotle. Máme závesný elektrokotol a externý 120-litrový zásobník teplej vody. Odpadá výstavba komína a plynovej prípojky. Elektrickú prípojku nezapočítame do tejto technológie, pretože je potrebná v dome vždy, či už je tam namontovaný elektrický, plynový alebo drevosplyňujúci kotol.

 

Cena za tento komplet na kľúč vrátane prác a uvedenia do prevádzky bez zliav je približne 1700 € s DPH.

Mesačný náklad sa skladá len z ceny za elektrickú energiu. Uvažujme, že všetka elektrická energia sa vo vnútri premení na teplo, teda účinnosť systému je 100%. Ak teda spotrebujeme 80 GJ/rok, je to v prepočte 22 222 kWh/rok. To pri cene elektrickej energie v sadzbe D3, D4 cca 0,105 €/kWh znamená ročné náklady na vykurovanie 2333 €. Takže mesačný náklad za toto kúrenie je 194 €.

 

ENERGIA ZO VZDUCHU A ZEME

 

Tepelné čerpadlá. Ide o technológiu, ktorá čerpá energiu z okolitého prostredia. Samozrejme, že pre svoj chod potrebuje aj elektrickú energiu. Viac sa môžete dozvedieť v našom článku Ako funguje tepelné čerpadlo.

Uvažujme teda nad dvoma možnosťami pre tento prípad. Vzduchové tepelné čerpadlo vo verzii Split (rozdelená vnútorná a vonkajšia jednotka) a tepelné čerpadlo pripojené na geologické vrty.

V prvom prípade sa technológia bude skladať z vonkajšej a vnútornej jednotky tepelného čerpadla a dvoch zásobníkov:

 

 • 200 litrový zásobník vykurovacej vody,
 • 300 litrový zásobník teplej vody.

 

V druhom prípade budeme mať znovu tie isté zásobníky, ale tepelné čerpadlo sa bude skladať len z jednej vnútornej jednotky a vonkajšej šachty s rozdeľovačom a pripojením na dva 70m geologické vrty. To, pre koho je vhodné ktoré riešenie, je uvedené vo vyššie spomenutom článku.

 

Cena za komplet na kľúč vrátane prác a uvedenia do prevádzky v prvom prípade je približne 11 000 € s DPH. V druhom prípade bude cena technológie 14 000 € plus vrty 5 900 € = 19 900 € s DPH.

Mesačný náklad sa skladá z ceny za elektrickú energiu a ročného servisu. Pozastavíme sa pri ročnom servise.

Samozrejme, je dôležité všetky technológie pravidelne kontrolovať a vykonávať serivs. Avšak vzhľadom na menší počet servisných technikov pre tepelné čerpadlá v porovnaní s plynovými kotlami, je cena ročného servisu vyššia, rádovo o 140 €.

Niektoré typy tepelných čerpadiel môžu mať predĺžený servisný interval na 2 roky. Energia, ktorú pre dom potrebujeme, je rovnaká ako pri elektrickom kotle, teda 22 222 kWh. Priemerný topný faktor COP je pre tieto verzie 3,6. To znamená, že pri dodaní 1 kWh elektrickej energie do tepelného čerpadla získame 3,6 kWh tepla. 2,6kWh energie sme získali zo vzduchu alebo zeme. Teda pre náš prípad 22 222 / 3,6 = 6 173 kWh elektrickej energie, ktorú musíme dodať do tepelného čerpadla, aby sme získali 80 GJ tepla pre dom. 

Ak uvažujeme s rovnakou cenou 0,105 € / kWh, potom ročný náklad na vykurovanie bude 648 € plus servis raz za dva roky 70 € /rok = 718 €. Teda mesačný náklad na vykurovanie bude 60 €.

 

Konečný verdikt

 

Ak teda hľadáte zdroj tepla pre váš domov, môžete si položiť otázku z viacerých pohľadov. Mám na pozemku plynovú prípojku? Ak áno, ako ďaleko sa musím pripojiť? Ak nemám plyn, chce sa mi tráviť čas v kotolni, alebo nie?

Všeobecne platí, že prevádzky s kotlom na tuhé palivo sú špinavé prevádzky a mali by mať dvere priamo do exteriéru, alebo garáže. Prevádzky s kotlom na plyn alebo tepelnými čerpadlami sú čisté prevádzky. Kotol na plyn môže byť súčasťou napríklad komory pri kuchyni.

Investične je lákavé ísť do priamotopného elektrického vykurovania, ale prevádzkový náklad je hrozivo vysoký. Všeobecne je najracionálnejšie riešenie využitie plynového kondenzačného kotla a podlahového vykurovania. Samozrejme v prípade, že je dostupný plyn.

 

Ak vám to rozpočet dovolí, pre budúce náklady je najlepšie tepelné čerpadlo. Ak ale máte dostupné palivové drevo a máte vzťah k tejto forme vykurovania, môže byť pre vás vhodný aj splyňovací kotol.

Všetky údaje sme zhrnuli do tejto prehľadnej tabuľky:

 

Zdroj:Kusové drevoDrevené peletyZemný plynElektrinaTČ Vzduch, Zem
Investícia7 500 €9 200 €4 700 €1 700 €vzduch 11 000 €
zem 19 900 €
Mesačná
prevádzka
198 / 46 €118 / 96 €97,50 €194 €60 €
Obsluha
h/mesiac
30 hod1 hod0 hod0 hod0 hod
Pozn.: Ceny a sumy uvedené v tomto článku sú nezáväzné odhady. Pri výpočte sme uvažovali so skutočnými číslami. Ceny energií sa môžu meniť podľa dodávateľa. Článok má za úlohu predstaviť základné porovnanie, konkrétne riešenia pre Váš dom radi pripravíme na základe pôdorysu. Kontaktujte nás.

 


[fblike]
Ďalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať