Výber zdroja tepla pre rodinný dom má zásadný vplyv na prevádzku domu v dvoch smeroch. Prvým sú prevádzkové náklady v zmysle mesačného poplatku za teplo a teplú vodu a druhým je frekvencia obsluhy tohto systému. Kým si však stihnete uvedomiť tieto dva parametre vášho domu, tak hlavnú úlohu pri výbere zohrá obstarávacia cena ešte v čase stavby. Preto vám prinášame toto veľké porovnanie zdrojov tepla pre rodinné domy z pohľadu všetkých troch kritérií.

Referenčný dom:

Aby sme mohli niečo porovnávať musíme si zadefinovať náš referenčný dom. Náš dom má 120 m2, je zateplený v obvodovom plášti 10 cm polystyrénom, v podlahe má 15 cm vrstvu polystyrénu a v strope 30 cm minerálnej vlny. Je to bungalov obdĺžnikového tvaru. Uvažujme o potrebe tepla cca 80 GJ za rok.

Porovnávané druhy zdrojov:

Pre naše porovnanie sme vybrali tieto základné druhy paliva: kusové drevo, drevené pelety, zemný plyn, elektrina, energia zo vzduchu a zeme. Týchto päť možností považujeme za najviac využívané v našich podmienkach.

Veľké porovnanie:

KUSOVÉ DREVO – podľa legislatívy Európskej únie, ktorá práve vstupuje do platnosti už nebude možné spaľovať drevo a rôzny odpad v kotloch emisnej triedy 1 a 2. To znamená, že pre spaľovanie dreva je možné využívať len drevosplyňujúce kotly. Toto má zásadný vplyv na cenu technológie. Prvým je navýšenie ceny samotného kotla oproti obyčajnému „všežrútu“ a druhým je navýšenie ceny technológie z dôvodu nutnosti akumulačného zásobníka vykurovacej vody. Spaľovanie dreva v krbovej vložke pripojenej alebo nepripojenej na vykurovanie nepovažujeme z pohľadu účinnosti spaľovania za rozumné riešenie vykurovania v rodinnom dome. Ak uvažujete, že tento krb v obývačke bude váš primárny zdroj tepla, môžete si na zimu nachystať dve kopy dreva. Jedna bude tá, ktorú využijete a druhá pôjde do komína. Obývačkový krb považujeme za vec na zlepšenie domácej atmosféry, nie za vykurovací systém.

Pozrime sa teda na technológiu pre náš referenčný dom. Použijeme splyňovací kotol výkonu 20kW (pre náš dom by postačoval kotol s výkonom cca 10kW, avšak kotly na drevo sa vyrábajú až od veľkosti cca 15kW a predpokladáme, že týmto kotlom budeme nabíjať akumulačný zásobník). K tomuto kotlu potrebujeme komín z presných tvaroviek priemeru 200 mm. Kotol bude prepojený na akumulačný zásobník 1000 litrov s vnoreným ohrevom teplej vody. Medzi kotlom a zásobníkom musí byť osadená ochrana spiatočky kotla pred nízkou teplotou, teda primiešavanie výstupu z kotla do spiatočky (buď laddomatom, alebo riadeným zmiešavačom). Samotný kotol musí byť chránený vychladzovacou slučkou proti prekúreniu. Teplá voda sa pripravuje ohrevom od vykurovacej vody vo vnorenom zásobníku. Na strane odovzdávania tepla máme podlahové vykurovanie, a preto musíme medzi akumulačnú nádobu a rozdeľovač podlahového vykurovania zaradiť zmiešavaciu čerpadlovú skupinu s ekvitermickou reguláciou (podľa vonkajšej teploty), ktorá nám zabezpečí správnu teplotu vykurovacej vody v podlahovom vykurovaní pri odpovedajúcej vonkajšej teplote.

Cena za tento komplet na kľúč vrátane komína a všetkých prác až po uvedenie do prevádzky bez zliav sa pohybuje okolo sumy 7500 € s DPH.

Mesačný náklad je veľmi variabilný a skladá sa z dvoch zložiek: Ceny za akú si dokážete zakúpiť meter kubický dreva a ceny vášho času.

Pre náš dom potrebujeme 80 GJ tepla, teda do splyňovacieho kotla s účinnosťou 92% musíme dodať 87 GJ energie vo forme dreva. Jeden kilogram dreva obsahuje cca 13 MJ energie. Z toho vyplýva že potrebujeme 6,7 tony dreva. Každá drevina má inú objemovú hmotnosť pre meter kubický, ak uvažujeme napr. dub má 630 kg/m3 a teda potrebujeme na jeden rok 10,6 m3 dubového dreva. Povedzme, že nemáte čas rúbať drevo, a preto ho zakúpite už naštiepané za cenu 550 Eur.

Pri prevádzke s akumulačnou nádobou objemu 1000 litrov potrebujete obsluhovať tento systém dvakrát denne ak je vonkajšia teplota pod – 10°C. Priemerne však nakladaním do kotla strávite denne 1h čistého času vrátane čistenia. Povedzme, že vaša hodina stojí 5 eur. Za rok takto miniete 1825 Eur vo forme vášho času.

Spolu teda toto kúrenie stojí ročne 2375 Eur, t.j. mesačný náklad je 198 Eur. Samozrejme ak máte čas zadarmo, alebo niekoho kto nič nestojí, tak potom je mesačný náklad 550 / 12 =  46 Eur.

DREVENÉ PELETY – systém kotolne je veľmi podobný ako u kusového dreva, potrebujete však niektoré veci naviac. Uvažujme teda s rovnakou kotolňou ako v prípade kusového dreva. Prvá zmena je vo veľkosti akumulačnej nádoby. Keďže peletkový kotol je regulovateľný (zhasiteľný), nepotrebujeme až 1000 litrov, ale postačí nám 500 litrová akumulačná nádoba s vnoreným zásobníkom teplej vody. Splyňovací kotol zameníme za čisto peletkový kotol. K nemu potrebujeme peletkový horák, peletkový dopravník a nádrž na peletky. 

Cena za tento komplet na kľúč vrátane komína a všetkých prác až po uvedenie do prevádzky bez zliav sa pohybuje okolo sumy 9 200 € s DPH. Zámerne tu píšeme cenu za úplne všetko čo je potrebné k funkčnej technológii, samotný peletkový kotol bez horáka stojí len 1230 Eur s DPH.

Mesačný náklad – sa znova skladá z ceny peletiek a vášho času. Aj keď v tomto prípade bude toho venovaného času kotolni o podstatne menej.

Pre náš dom potrebujeme 87 GJ energie vo forme peliet. Výhrevnosť peliet z tvrdých drevín je približne 18 MJ/kg. T.j. potrebujeme ročne 4,8 tony týchto peliet. Počítajme s cenou 240 Eur/tonu. Ročný náklad na obstaranie týchto peliet bude 1152 Eur s DPH.

Prepokladajme že sú to kvalitné pelety, ktoré sa nespekajú v horáku. Obsluha tohto systému bude vo forme jednej kontroly raz za týždeň a čistenia raz mesačne. Rátajme teda 1h týždenne. Pri počítanej cene 5 Eur/hod vás obsluha bude stáť 260 Eur vášho času.

Spolu teda toto kúrenie stojí ročne 1412 Eur, t.j. mesačný náklad je 118 Eur. Opäť ak máte čas zadarmo, tak mesačný náklad bude 1152 / 12 = 96 Eur.

ZEMNÝ PLYN – technológia kotolne sa v tomto prípade výrazne redukuje, keďže plynový kondenzačný kotol je plne regulovateľný a teda nie sú potrebné žiadne dodatočné akumulačné nádoby vykurovacej vody. Čo však zvyšuje investičný náklad je plynová prípojka. Jej cena plne závisí od vzdialenosti na pripojovaný uličný plynovod. Uvažujme teda s nejakou strednou sumou za túto prípojku 1000 Eur.

Samotná technológia je jednoduchá, skladá sa z plynového kondenzačného kotla, pripojeného na koncentrický komín (komín môže byť vybudovaný počas hrubej stavby, alebo v prípade bungalovu je jednoduché aj dodatočné zabudovanie strešným prechodom). Teplá voda sa pripravuje v externom 120 litrovom zásobníku. Prídavné čerpadlové skupiny pre podlahové vykurovanie nie sú potrebné keďže pre dom s plochou 120 m2 postačí aj kotlové čerpadlo.

Cena za tento komplet na kľúč je vrátane komína a všetkých prác až po uvedenie do prevádzky bez zliav 3700 Eur s DPH plus plynová prípojka 1000 Eur = 4 700 Eur s DPH.

Mesačný náklad – sa skladá z ceny plynu a prepočítaného poplatku za ročný servis kotla. Pri potrebe tepla 80 GJ/rok a účinnosti kotla 98% potrebujeme ročne pre tento dom cca 22 800 kWh enegie vo forme plynu, t.j. pri prepočte aktuálnych cien plynu bude ročný náklad 1100 Eur.

Raz ročne potrebuje takýto kotol servisnú prehliadku, ktorá sa v závislosti od servisnej firmy pohybuje v cenách od 45 do 100 Eur. Pre našich zákazníkov poskytujeme doživotnú zľavu 50% na tieto servisné prehliadky. Uvažujme teda so strednou cenou 70 Eur /rok.

Spolu teda toto kúrenie stojí ročne 1170 Eur, t.j. mesačný náklad je 97,5 Eur.

ELEKTRICKÁ ENERGIA – pod týmto bodom si predstavíme priame premieňanie elektrickej energie na teplo. Teda nie tepelné čerpadlo, ale obyčajný elektrokotol so špirálami. Ekvivalentom tohto systému elektrického kotla a teplovodnej podlahovky sú priamoohrevné elektrické podlahové rohože. Viac o porovnaní teplovodnej a elektrickej podlahovky uvedieme v inom článku. Princíp je jednoduchý vezmeme elektrickú energiu a na odpore ju premeníme na teplo. S týmto teplom potom pripravíme teplú vodu a vykurovanie. Technológia je podobná ako pri plynovom kotli, máme závesný elektrokotol a externý 120 litrový zásobník teplej vody. Odpadá výstavba komína a plynovej prípojky. Elektrickú prípojku nezapočítame do tejto technológie, pretože je potrebná v dome vždy, či už je tam namontovaný elektrický, plynový alebo drevosplyňujúci kotol.

Cena za tento komplet na kĺúč vrátane prác a uvedenia do prevádzky bez zliav je približne 1700 Eur s DPH.

Mesačný náklad – sa skladá len z ceny za elektrickú energiu. Uvažujme že všetká elektrická energia sa vo vnútri premení na teplo, teda účinnosť systému je 100%. Ak teda potrebujeme 80 GJ/rok je to v prepočte 22 222 kWh/rok a to pri cene elektrickej energie v sadzbe D3, D4 cca 0,105 Eur/kWh znamená ročné náklady na vykurovanie 2333 Eur. Takže mesačný náklad za toto kúrenie je 194 Eur.

ENERGIA ZO VZDUCHU A ZEME – Tepelné čerpadlá. Ide o technológiu, ktorá čerpá energiu z okolitého prostredia. Samozrejme pre svoj chod potrebuje elektrickú energiu. Viac v článku Ako funguje tepelné čerpadlo. Uvažujme teda s dvoma možnosťami pre tento prípad. Vzduchové tepelné čerpadlo vo verzii Split (rozdelená vnútorná a vonkajšia jednotka) a tepelné čerpadlo pripojené na Geologické vrty. V prvom prípade sa technológia bude skladať z vonkajšej a vnútornej jednotky tepelného čerpadla a dvoch zásobníkov: 200 litrový zásobník vykurovacej vody a 300 litrový zásobník teplej vody. V druhom prípade budeme mať znovu tie isté zásobníky, ale tepelné čerpadlo sa bude skladať len z jednej vnútornej jednotky a vonkajšej šachty s rozdeľovačom a pripojením na dva 70m geologické vrty. To pre koho je vhodné ktoré riešenie je uvedené v spomínanom článku.

Cena za komplet na kľúč vrátane prác a uvedenia do prevádzky v prvom prípade je približne 11 000 Eur s DPH. A v druhom prípade bude cena technológie 14 000 Eur plus vrty 5 900 Eur = 19 900 Eur s DPH.

Mesačný náklad – sa skladá z ceny za elektrickú energiu a ročného servisu. Pozastavíme sa pri ročnom servise. Samozrejme je dôležité všetky technológie pravidelne servisovať. Avšak vzhľadom na menší počet servisných technikov pre tepelné čerpadlá v porovnaní s plynovými kotlami je cena ročného servisu vyššia, rádovo 140 Eur. Niektoré typy tepelných čerpadiel môžu mať predĺžený servisný interval na raz za 2 roky. Energia ktorú pre dom potrebujeme je rovnaká ako pri elektrickom kotli teda 22 222 kWh. Uvažujme priemerný topný faktor COP pre tieto verzie 3,6. To znamená že pri dodaní 1 kWh elektrickej energie do tepelného čerpadla získame 3,6 kWh tepla. 2,6kWh energie sme získali zo vzduchu alebo zeme. Teda pre náš prípad 22 222 / 3,6 = 6 173 kWh elektrickej energie, ktorú musíme dodať do tepelného čerpadla, aby sme získali 80 GJ tepla pre dom. Ak uvažujeme s rovnakou cenou 0,105 Eur / kWh, potom ročný náklad na vykurovanie bude 648 Eur plus servis raz za dva roky 70 Eur /rok = 718 Eur. Teda mesačný náklad na vykurovanie bude 60 Eur.

Záver:

Pre výber zdroja si môžete položiť otázku z viacerých pohľadov. Napr. mám na pozemku plynovú prípojku? Ak áno ako ďaleko sa musím pripojiť. Ak nemám plyn, chce sa mi tráviť čas v kotolni, alebo nie? Všeobecne platí, že prevádzky s kotlom na tuhé palivo sú špinavé prevádzky a mali by mať dvere priamo do exteriéru, alebo garáže. Prevádzky s kotlom na plyn alebo tepelnými čerpadlami sú čisté prevádzky. Kotol na plyn môže byť súčasťou komory pri kuchyni. Investične je lákavé ísť do priamotopného elektrického vykurovania, ale prevádzkový náklad je hrozivo vysoký. Všeobecne je najracionálnejšie riešenie plynový kondenzačný kotol a podlahové vykurovanie, samozrejme v prípade že je dostupný plyn. Ak vám to rozpočet dovolí, tak je pre budúce náklady najlepšie tepelné čerpadlo. A ak máte dostupné palivové drevo a máte vzťah k tejto forme vykurovania, môže byť pre vás vhodný aj splyňovací kotol. Všetky údaje sme zhrnuli do tejto tabuľky:

Porovnanie zdrojov tepla pre rodinný dom

Zdroj:Kusové drevoDrevené peletyZemný plynElektrinaTČ Vzduch, Zem
Investícia €7 500 €9 200 €4 700 €1 700 €Vzduch 11 000 €
Zem 19 900 €
Mesačná
prevádzka
198 / 46 €118 / 96 €97,50 €194 €60 €
Obsluha
h/mesiac
30 hod1 hod0 hod0 hod0 hod

Ceny a sumy uvedené v tomto článku sú nezáväzné odhady. Pri výpočte sme uvažovali so skutočnými číslami. Ceny energií sa môžu meniť podľa dodávateľa. Článok má za úlohu predstaviť základné porovnanie, konkrétne riešenia pre Váš dom radi pripravíme na základe pôdorysu. Kontaktujte nás.