Moderné okná a fasády budov takmer vôbec neprepúšťajú vodnú paru. To spôsobuje nemalé problémy často už veľmi skoro po dostavaní budovy. Predstavte si to ako keby bol dom zabalený ...
Energiu slnečného žiarenia môžeme zachytávať a využívať rôznym spôsobom. Jednou z možností je premena na tepelnú energiu uloženú do vody. V tomto článku si popíšeme rozdiely medzi ...
Klasické vysávače zbierajú prach a nečistoty do vymeniteľných vreciek, ale veľkú časť jemných čiastočiek opäť vyfukujú do vzduchu v miestnosti a zároveň víria prach pri vysávaní. M...
Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré dokáže odoberať energiu z vonkajšieho prostredia a odovzdávať ju ako použiteľné teplo pre vykurovanie a ohrev teplej vody. V zemi, vo vode a v...
Základná časť kondenzačného kotla je výmenník spaliny – vykurovacia voda. Každý výrobca rieši túto časť kotla iným spôsobom, no nie všetci pri technickom riešení siahajú po t...
Kondenzačný kotol nie je žiadne perpetum-mobile ani nevysvetliteľná technológia. Je to výsledok požiadavky na čo najvyššiu účinnosť pri spaľovaní plynu. Nekondenzačná technika odch...