Energiu slnečného žiarenia môžeme zachytávať a využívať rôznym spôsobom. Jednou z možností je premena na tepelnú energiu uloženú do vody. V tomto článku si popíšeme rozdiely medzi ...
Téma zapojenie kotolne alebo technickej miestnosti je skôr pre odborníkov ako pre zákazníkov. Náš web má za cieľ zorientovať zákazníka, a preto len veľmi zjednodušene popíšeme dve ...
Možností zapojenia a vyhotovenia tepelného čerpadla je 12. Presnejšie je to šesť spôsobov odobrenia energie z okolia a každá z nich je kombinovateľná s dvoma základnými schémami te...
Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré dokáže odoberať energiu z vonkajšieho prostredia a odovzdávať ju ako použiteľné teplo pre vykurovanie a ohrev teplej vody. V zemi, vo vode a v...
Pri rozhodovaní zákazníkov o kúpe nového kotla často dostávame otázku, aký je rozdiel medzi klasickým a kondenzačným kotlom. Uvádzame zopár základných odlišností, ktoré vysvetľujú ...
Základná časť kondenzačného kotla je výmenník spaliny – vykurovacia voda. Každý výrobca rieši túto časť kotla iným spôsobom, no nie všetci pri technickom riešení siahajú po t...
Z našej dlhoročnej praxe vieme, že aj keď montáž kondenzačného kotla vyzerá jednoducho, často dochádza k niektorým chybám, ktoré majú vplyv na ekonomiku prevádzky a na poruchovosť ...
Kondenzačný kotol nie je žiadne perpetum-mobile ani nevysvetliteľná technológia. Je to výsledok požiadavky na čo najvyššiu účinnosť pri spaľovaní plynu. Nekondenzačná technika odch...