Ročne máme v rukách množstvo pôdorysov novostavieb. Rozumieme že cena za m2 v novostavbe hrá svoju hlavnú úlohu, ale niekedy sú rozmery technickej miestnosti na zaplakanie. Hlavne ak v nej investor plánuje umiestniť zložitejšiu technológiu. Pripravili sme tento prehľad minimálnych rozmerov technických miestností, aby ste sa vedeli rýchlo zorientovať či je tá vaša miestnosť dostatočne veľká.

Hlavným kritériom nie je ani tak podlahová plocha miestnosti, ale dostupné steny na ktoré je možné upevniť technológiu. Aj keď samotné akumulačné zásobníky stoja priamo na podlahe, prívodné potrubia k nim musia byť niekde uchytené.

Dvere a okná:

Ak je to možné ideálne by mali byť do technickej miestnosti len jedny dvere. V prípade umiestnenia druhých dverí a teda spriechodnenia technickej miestnosti je minimálne jedna stena absolútne nevyužiteľná. Aj z dôvodu prechodu, ale hlavne z dôvodu vedenia potrubí, ktoré by následne museli prechádzať ponad dvere a navýšila by sa tým investícia. Dvere sa môžu otvárať aj dovnútra, treba si však pripočítať plochu tohto priestoru. Okno v technickej miestnosti nemusí byť. Pokiaľ uvažujete s kotlom na tuhé palivo, musí byť privedený spaľovací vzduch (mriežkou cez stenu).

Tvar:

Ideálnym tvarom je obdĺžnik, pretože má viac obvodových stien ako štvorec.

Rozmery pre technológie:

V nasledujúcej tabuľke nájdete výpis koľko m2 potrebuje ktorá technológia. Pri kombinácii platí súčet týchto plôch.

Technológia:Plocha m2:
Splyňovací kotol4
Peletkový kotol6
Elektrický kotol1
Plynový kotol1
Zásobník pre solárny systém1
Tepelné čerpadlo4
Vetracia jednotka1
Centrálny vysávač1
Rozdeľovač podlahového vykurovania1
Vnútorné dvere+1

Príklad:

Uvažujeme s kondenzačným kotlom v spojení so slnečnými kolektormi, rozdeľovačom podlahového vykurovania a vnútornými dverami technickej miestnosti. Pre kotol potrebujeme 1 m2, solárny zásobník sa nám už nezmestí pod kotol preto potrebujeme 1 m2 naviac. Rozdeľovač podlahového vykurovania chceme mať skrytý taktiež v miestnosti +1 m2 a dvere budu vnútorné +1m2. Pre tento prípad potrebujeme miestnosť s plochou 4 m2, idálne s rozmerom 2x2m.