Funkcia a rozdelenie slnečných kolektorov

Energiu slnečného žiarenia môžeme zachytávať a využívať rôznymi spôsobmi. Jednou z možností je premena na tepelnú energiu uloženú do vody.

V tomto článku si popíšeme rozdiely medzi dvoma najpoužívanejšími systémami termických kolektorov – medzi plochým a trubicovým solárnym panelom.

 

Ploché kolektory

 

Ploché kolektory sa vyznačujú vysokou účinnosťou hlavne v letných mesiacoch. Využívajú sa na ohrev teplej úžitkovej vody. Plochý kolektor sa skladá z plášťa kolektora, absorbéra, tepelnej izolácie z minerálnej vlny a priehľadného krytu.

Absorbér býva vyrobený z medeného alebo hliníkového plechu so solárnym lakom alebo selektívnou povrchovou vrstvou. Vďaka nej účinne premieňa slnečné žiarenie na teplo.

Používané sklo by malo byť chudobné na železo a odolné voči krupobitiu. Slnečné žiarenie prechádza krycím sklom a dopadá na absorbér, v ktorom dochádza k ohrevu teplonosnej kvapaliny. Pod absorbérom sa nachádza meander medeného potrubia, v ktorom prúdi priamo nemrznúca kvapalina.

Výhody: nižšia cena oproti trubicovému kolektoru, dobrá účinnosť v letných mesiacoch.

Nevýhody: tepelné straty v zimných mesiacoch, vyšší odpor pri zaťažení vetrom, vyšší objem kvapaliny priamo v kolektore.

Naše odporúčanie: ploché panely sú u nás vôbec najpoužívanejším riešením. Ak chcete riešiť len ohrev teplej vody, tak ideálnym prípadom sú štyri osoby v domácnosti a k tomu dva ploché panely s celkovou plochou 4 až 5 m2 v kombinácií s 250 až 300-litrovým zásobníkom teplej vody. Je to najracionálnejšie a najlacnejšie riešenie. Prinesie tiež želaný účinok v podobe zníženia nákladov na ohrev v mesiacoch máj až september.

 

Trubicové kolektory

 

Tieto kolektory využívajú vákuum ako izolant pred stratami do okolitého prostredia. Jednoduchšie povedané, energia, ktorá do kolektora vojde, už nemá šancu na vysálanie do okolia.

Sú ideálne pre celoročné nasadenie, hlavne však pre podporu kúrenia v jarných a jesenných mesiacoch. Pri poškodení trubice nie je potrebné meniť celý kolektor. Poškodená trubica funguje aj naďalej, avšak stráca izolačné vlastnosti. Trubice je možné vymeniť bez potreby zastavenia a vypustenia systému.

 

 

V súčasnosti väčšina výrobcov trubicových kolektorov využíva technológiu HEAT-PIPE. Priamo v trubici neprúdi nemrznúca kvapalina, ale je v nej osadená tenká uzatvorená medená rúrka, v ktorej prúdi médium.

V hornej časti je táto rúrka zastrčená v zberači, v ktorom odovzdáva teplo nemrznúcej kvapaline. Médium vo vnútri HEAT-PIPE má také vlastnosti, že sa pri zohrievaní slnkom mení na paru. Para stúpa hore k zberaču, kde odovzdá energiu a tým sa skondenzuje (skvapalní). Následne steká dole do trubice a tento cyklus sa opakuje.

Používaniu HEAT-PIPE predchádzali aj iné riešenia plno-prietokových trubíc, ale tie sa časom ukázali ako nevyhovujúce. Pri poruche jednej z trubíc sa totiž vytvorila para, ktorá odstavila celý kolektor.

Výhody: celoročné zachytávanie slnečného žiarenia bez strát, menší objem kvapaliny v zberači, menšie zaťaženie vetrom (vietor prechádza medzi trubicami).

Nevýhody: vyššia cena oproti plochým panelom.

Naše odporúčanie: trubicové kolektory sú vynikajúca voľba, ak vám to umožní rozpočet. Zároveň sú dobrou voľbou pri kombinácii s podporou vykurovania, netreba však zabudnúť na spotrebu energie v lete (napríklad bazén).

 

Všeobecne o kolektoroch

 

Trh na Slovensku je zamorený rôznymi dovozmi z Číny. Naša spoločnosť spolupracuje s laboratóriom na Technickej univerzite v Košiciach a z meraní je úplne zrejmé, že lacné riešenie je v tomto prípade veľmi zlá voľba.

 

Na streche to však vyzerá úplne rovnako. Odporúčame vám preto nevyužívať rôzne katalógové sety za neuveriteľnú cenu. Tie aj tak neobsahujú kompletný systém, len lákajú zákazníkov.

Reálne sa najlacnejšie komplety s plochými kolektormi a dobrou kvalitou pohybujú v cene približne 2800 € (bez montáže). Katalógové balíčky za 1300 € sú obyčajná fikcia a s reálnym funkčným systémom nemajú nič spoločné.


[fblike]
Ďalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať