Fotovoltika

Cenová ponuka obsahuje: Fotovoltické panely Viessmann Vitovolt 300 M410WK v počte prispôsobenom podľa odberu elektriny 5, 7, 9 alebo 12 kusov. Striedač elektrického prúdu schválený distribučnou sústavou. Upevňovacia sada na strechu. Pre šikmé plechové strechy upevňovacie lyžiny a nerezové vruty. Pre šikmé škridlové strechy s upevňovacími hákmi. Pre ploché strechy konštrukcia pre sklon 10-30° a […]

Cenová ponuka obsahuje:

Fotovoltické panely Viessmann Vitovolt 300 M410WK v počte prispôsobenom podľa odberu elektriny 5, 7, 9 alebo 12 kusov. Striedač elektrického prúdu schválený distribučnou sústavou. Upevňovacia sada na strechu. Pre šikmé plechové strechy upevňovacie lyžiny a nerezové vruty. Pre šikmé škridlové strechy s upevňovacími hákmi. Pre ploché strechy konštrukcia pre sklon 10-30° a betónové záťaže. Trasa kabeláže jednosmerného prúdu. Pripojenie striedača do siete striedavého prúdu.

Uvedenie do prevádzky autorizovaným technikom. Podanie žiadostí a kompletná komunikácia s distribučnou sústavou v procese pripájania zdroja do siete. Revízna správa. Vývodový istič za elektromerom. Dotácia je viazaná na splnenie podmienok v projekte Zelená Domácnostiam III.

Výška dotácie je odvodená od spotreby elektrickej energie za predchádzajúce zúčtovacie obdobie – maximálna dotácia až do 4025 €. 


[fblike]
Ďalšie články, ktoré by vás mohli zaujímať