Moderné okná a fasády budov takmer vôbec neprepúšťajú vodnú paru. To spôsobuje nemalé problémy často už veľmi skoro po dostavaní budovy. Predstavte si to ako keby bol dom zabalený v igelite. Výsledok už videl asi každý. Savo proti plesni je určite kvalitný výrobok, ale rieši len dôsledok, nie príčinu. Príčinou je vlhkosť, ktorá sa nemá ako dostať von. Riešením je riadené vetranie.

Aby sme boli presní, riešením je akékoľvek vetranie. Na to ste si však nedávali na dom trojsklo, aby ste mali neustále otvorené okná na štrbinové vetranie. Tepelná strata vetraním v dobre izolovanej novostavbe sa pohybuje okolo 30%. To je už celkom pekné číslo na zamyslenie. Aby ste toto teplo nestrácali vypúšťaním do okolia potrebujete vetranie s rekuperáciou.

Vzt_rekuperacny_vymennikRekuperácia je spätné získavanie tepla zo vzduchu, ktorý vypúšťame von. Na obrázku je znázornený princíp rekuperácie. Oranžovou farbou je označený odpadný vzduch odsávaný z kuchyne, kúpeľne a wc. Tento vzduch má izbovú teplotu 21°C. Z vonku je nasávaný vonkajší vzduch označený modrou farbou. Teplota vonkajšieho vzduchu sa mení s ročným obdobím, ale pre zjednodušenie vysvetlenia sme si určili zimnú prevádzku -5°C. Vo výmenníku sa tieto dva prúdy vzduchu nikdy nestretávajú, ale cez steny lamiel výmenníka odovzdáva odpadný (oranžový) vzduch teplo nasávanému (modrému, čerstvému) vzduchu. Týmto odovzdaním dosiahneme ohriatie čerstvého privádzaného vzduchu do domu (ružová farba). Na opačnej strane vychladíme odpadný vzduch až na mínusové hodnoty (hnedá farba). Takto vychladený odpadný vzduch je vypúšťaný do okolia.

Účinnosť kvalitných rekuperačných jednotiek je približne 94%. Teda len šesť percent energie stratíme pri tejto výmene vzduchu. Vetracia jednotka by v zime a prechodných obdobiach mala vymeniť všetok vzduch v dome raz za dve až štyri hodiny. Takto sa dosiahnú správne hodnoty vlhkosti a CO2 vo vnútri domu. Zabránime tým tvorbe plesní a zabezpečíme kvalitný vnútorný vzduch s plným obsahom kyslíka 21%.

Ďalšie funkcie vetracej jednotky:

Vetracie jednotky podľa konštrukcie a vybavenia vedia plniť aj doplnkové úlohy pri vetraní. Základom je nárazové zvýšenie výkonu pri externej požiadavke napr. zo snímača vlhkosti v kuchyni, alebo snímača CO2 v obývačke. Resp. zo signálu rozsvieteného svetla v kúpeľni, alebo wc.

Komplexnejšie vetracie jednotky môžu obsahovať aj cirkulačný vzduchový kanál, cez ktorý je možné do priestoru dopravovať teplo, alebo chlad. Spoliehať sa však len na dopravu tepla cez vetranie neodporúčame. Boli sme v domoch s takýmto riešením, teplo bolo do priestoru dopravované vzduchom, ale chýbal nám živočíšny pocit sálavého tepla. Preto riešenie vykurovania len vetracou jednotkou neodporúčame.